De beschuldiging van de Verenigde Staten aan telecombedrijf Huawei, is politiek gemotiveerd, aldus de Verenigde Naties. Er is geen bewijs voor spionage, zegt de secretarisu002Dgeneraal, Houlin Zhao, van de Internationale Telecommunicatieu002Dunie.De Internationale Telecommunicatieu002Dunie (ITU) is een tak van de Verenigde Naties die ervoor moet zorgen dat internationaal telefoonu002D en internetverkeer goed met elkaar verbonden en gestandaardiseerd wordt.

 

 
Lees meer