KPN kiest voor een multivendor-beleid als het gaat om het updaten van zijn mobiele netwerk met het oog op de komst van 5G. Wel wordt nu extra aandacht besteed aan de impact op de security en het toekomstige beleid van Nederlandse overheid hierover. Dat laat echter niet onverlet dat ook Huawei een plaats krijgt in deze multivendor-strategie.

 

 
Lees meer