woensdag, 08 mei 2019, Berichten Nederland 8 mei 2019 De overheid wil dat gemeenten hun rol gaan bepalen bij het gemeentelijke antennebeleid en omgevingsbeleid in het 5G-tijdperk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij de gemeenten. De Rijksoverheid heeft twee rapporten laten maken over het gemeentelijke antennebeleid in het 5G-tijdperk. VNG Realisatie heeft de impactanalyse gemaakt over de procedurele rol van de gemee …

 

 
Lees meer