Mobiele antennes hebben geen vergunning nodig als ze minder dan 5 meter hoog zijn. Op die regel zijn zijn echter belangrijke uitzonderingen voor monumenten, ruimtelijke ordening of natuur. Het ministerie van EZK heeft laten onderzoeken wat de impact is van dit welstandsbeleid op de uitrol van 5G…

 

 
Lees meer