Twee rapporten met belangrijk informatie voor het invoeren van 5G zijn beschikbaar gekomen zo meldt de VNG. Het gaat om de impactanalyse naar gemeentelijke antenne- en vergunningenbeleid van de VNG en het onderzoek van de KWINK groep naar lokaal welstandsbeleid. De rapporten geven gemeenten handelingsperspectieven en inzicht in het plaatsingsproces voor antennes in relatie tot lokaal welstandsbeleid.

 

 
Lees meer