Het was de website Light Reading die de brief heeft kunnen inkijken. Bij de ondertekenaars zijn het Broadband Forum, de Ethernet Alliance en de Video Electronics Standards Association (VESA). Volgens de organisaties is de huidige regeling een bron van onzekerheid. Huawei werd immers formeel uitgesloten van de organisaties, maar kreeg in een versoepeling enkele dagen later toch weer toegang tot enkele industrieconsortia die zich specifiek met 5G bezighouden, daaronder de IEEE, de GSMA en de ISO.

 

 
Lees meer