Reacties van gasten worden niet direct op de site geplaatst. De redactie controleert vooraf of de reactie aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn: Ik verklaar hierbij dat tekst rechtenvrij is en door mij gepubliceerd mag worden. Ik vrijwaar de eigenaar van Computable voor alle claims en daarbij ontstane kosten die uit publicatie hiervan zouden kunnen voortvloeien. Tevens ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van de websites van Jaarbeurs b.v.

 

 
Lees meer