De onderhandelingen tussen Apple en Intel over de overname van Intel’s 5G business zouden volgens welingelichte bronnen in een ‘vergevorderd stadium’ zijn.

 

 
Lees meer