nieuws door: Cyriel van Rossum Het 5G-netwerk komt eraan. Gemeenten zouden zichzelf en vooral hun burgers te kort doen, als zij alleen maar optreden als vergunningverleners. Zij kunnen kiezen voor de rol van aanjager van innovaties. Of misschien móeten ze dat zelfs. Dat kwam naar voren op het iBestuur Congres van woensdag 3 juli. Marijn Fraanje, CIO van de gemeente Den Haag: “Ten opzichte van 4G zal het 5G-netwerk een verviervoudiging van het aantal antennes binnen onze grenzen inhouden”.

 

 
Lees meer